Gravferd i Bjørnafjorden

Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd forvalter gravferd for alle innbyggjarar i Bjørnafjorden, uansett livssyn.

Ta kontakt med kyrkjekontoret for meir informasjon eller ei samtale om gravferd i Bjørnafjorden. Du kan óg kontakta eit gravferdsbyrå direkte.