Adventsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Gudstjeneste 2. søndag i advent. Lise Trones og Gro Bergrabb leder gudstjenesten. Guttekoret deltar, dir. Øystein Jæger.

Denne søndagen er menneskeverdsøndag, og ofringen går derfor til organisasjonen Menneskeverd. Menneskeverd arbeider aktivt for spesielt sårbare grupper og for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død.