Gudsteneste med nattverd Dombås kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:1.12.2019 - kl.10.00

Til:1.12.2019 - kl.11.00

Stad:Dombås kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. sundag i adventstida
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Redd Barna
Merknader: Utdeling av 4-årsbok.
Dåp