Gravferd

Det vanlege er at ein etter eit dødsfall tek kontakt med kyrkjekontoret ved prest eller kyrkjeverje, eventuelt eit gravferdsbyrå. Presten vil ta kontakt med dei pårørande for samtale. Betalingssatsar ved gravferd der avdøde var busett i ein annan kommune vert oppgjeve når det er aktuelt.