Hausttakkefest

Sundag 22. oktober blir det hausttakkefest gudsteneste i kyrkja. Fitjar soknerådsbarnehage Bakken deltek med song, og 50 års konfirmantane vil vere med. Fitjar bygdekvinnelag pyntar kyrkja til gudstenesta.

Takkoffer denne sundagen går til TV-aksjonen.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no