Kulturskulekonsert - torsdag 10. desember kl.18.30

Fitjar kulturskule inviterer til julekonsert i Fitjar kyrkje torsdag 10.12 kl. 18.30. Det vert eit fint og variert program som freistar å presentere flest mogleg av kulturskulen sine flotte elevar og tilbod. Fitjar kulturskule ynskjer alle i bygda hjarteleg velkomne til ei hyggjeleg førjulsstund, og vonar mange tek turen for å koma i julestemning saman med oss. Fritt tilgjenge. Kollekt til inntekt for nytt orgel i Fitjar kyrkje.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no