Ljosmesse

På sundag vert det ljosmesse i kyrkja kl. 19.00

Me startar adventstida med ljosmesse i kyrkja fyrste sundag i advent.
Dette er ei stemningsfull gudsteneste der konfirmantane deltek.
Alle er hjartleg velkomne.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no