Gudsteneste Godøy Kapell

Praktisk informasjon

Frå:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Stad:Godøy Kapell

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 2. sundag i adventstida
Liturg: Berit Johansen
Organist: Margaret Volle Haugland
Preiketekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt