Konfirmasjonsgudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:3.10.2020 - kl.11.00

Til:3.10.2020 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Liturg: Benjamin Anda
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet