Konfirmasjonsgudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16. sundag i treeiningstida
Liturg: Benjamin Anda
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Mark 7,31-37
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet