Konfirmasjonsgudsteneste Godøy Kapell

Praktisk informasjon

Frå:19.9.2020 - kl.11.00

Til:19.9.2020 - kl.12.00

Stad:Godøy Kapell

Arrangør:

Liturg: Benjamin Anda
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet