Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. sundag i treeiningstida
Liturg: Benjamin Anda
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd
Dåp