Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 6. sundag i treeiningstida
Liturg: Gunnhild og Anita
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Preiketekst: Matt 16,13-20
Offerformål: Strømmestiftelsen
Nattverd