Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:28.2.2021 - kl.11.00

Til:28.2.2021 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 2. sundag i fastetida
Liturg: Audun Askim
Organist: Margaret Volle Haugland
Preiketekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd