Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:8.8.2021 - kl.11.00

Til:8.8.2021 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 11. sundag i treeiningstida
Liturg: Benjamin Anda
Preiketekst: 2 Mos 20,1-17
Offerformål: KFUK / KFUM
Nattverd
Dåp