Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklåringsdag
Liturg: Benjamin Anda
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd
Dåp