Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 23. sundag i treeiningstida
Liturg: Berit Johansen
Organist: Margaret Volle Haugland
Preiketekst: Mark 10,28-31
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd