Gudsteneste Vigra kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:27.6.2021 - kl.11.00

Til:27.6.2021 - kl.12.00

Stad:Vigra kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 5. sundag i treeiningstida
Liturg: Gunnhild og Anita
Organist: Margaret Volle Haugland
Preiketekst: Matt 7,21-29
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd