Gudsteneste Vigra kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Stad:Vigra kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22. sundag i treeiningstida
Liturg: Berit Johansen
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp