Kyrkja i gulen

Gulen kyrkjelege fellesråd er geografisk samanfallande med Gulen kommune. Kyrkjeleg fellesråd representerer dei tre sokna Brekke, Gulen og Mjømna i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd har forvaltingsansvar for kyrkjebygg, kyrkjegardar, kyrkjeleg tilsette og lokal kyrkjeøkonomi.