Pinsegudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.12.00

Stad:Tusenårstaden Gulating

Arrangør:

Fellesgudsteneste v sokneprest Per Børge Hillestad og organist Peter T Jobbagy.

Takkoffer til NMS