Gudsteneste

Praktisk informasjon

Dato:25.4.2021

Tid:11.00

Stad:Brekke kyrkje

Arrangør:

Gudsteneste v sokneprest Per Børge Hillestad og organist Peter T jobbagy

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet