På desse sidene finn du informasjon om kva som skjer i Bjordal og Ortnevik kyrkjelyd og informasjon frå Bjordal og Ortnevik sokn sokneråd.