På desse sidene finn du informasjon om kva som skjer i Lavik kyrkjelyd og informasjon frå Lavik sokneråd.