17.mai konsert

Praktisk informasjon

Frå:17.5.2021 - kl.11.00

Til:17.5.2021 - kl.12.00

Stad:Bjordal kyrkje

Arrangør:

17. mai-konsert med pianisten Rune Alver.

Han vil kåsere og spele kjende norske nasjonalmelodiar. 
Rune Alver har halde pianokonsertar i  mange store og kjende konsertlokale rundt om i verda og har produsert mange CD-ar. 
Han er ein av våre mest kjende pianistar som har hatt mange framføringar under festspela i Bergen.

Geir Sørebø vil halde ein kort 17. mai tale.

Pga. smittevernomsyn vert det ikkje song inne i kyrkja, men arrangementet vert avslutta med at alle syng «Ja, vi elsker utanfor kyrkja» kl. 12.00.
Gjeldande avstandsreglar gjer at det er begrensa plass i kyrkja, ca. 50-60 på fast tilviste plassar.
Dei første som kjem til kyrkja får plass inne.