Høymesse Østre Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Østre Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Heinke Foertsch
Offerformål: Østre Aker og Haugerud menighet
Nattverd
Dåp