Konfirmantgrupper i Kongsberg og Jondalen

Påmeldingen til konfirmasjon 2020/2021 åpnet i mai. Pr. 13.6 er onsdagsgruppe med tur dessverre fullbooket. Her finner du litt mer informasjon om de konfirmantgruppene du kan velge mellom i Kongsberg og Jondalen:

Mandagsgruppe (uten tur)

Mandagsgruppene våre er forholdsvis små grupper, det betyr at det ikke er så mange konfirmanter i hver gruppe. Da har vi god anledning til å bli godt kjent, og kanskje knytte noen nye vennskap.

Vi møtes tre av fire mandager pr. måned. De første timene bruker vi til å bli kjent med hverandre, kirka og menighetssenteret hvor vi har undervisning.

På mandagsgruppe har vi mulighet til å gjøre mange type oppgaver, og ha ekstra tid til å gå igjennom noen av temaene. Sånn at vi kommer litt mer i dybden på noe. Noe av det vi gjør er å lage hver vår Kristuskrans, som er utgangspunkt for en del av undervisningen – med alt fra stilleperler og Gudsperlen, til det å glede hverandre. Vi ser også film, har mulighet til å snakke om de ulike temaene, og ha oppgaver som er forskjellige. På denne gruppa ser vi alltid litt an hvem som er med, er det en gruppe med ungdommer som liker å diskuterer gjør vi det, men er det flest av den motsatt typen svare vi skriftlig på oppgaver.

Noen ganger gjør vi helt andre ting, leker, tegner eller spiser noe godt.

Mandagsgruppa reiser ikke på tur, så for deg som synes tur ikke er noe særlig er dette et godt alternativ.

 • Dag: mandager kl. 14:30–15:30 og ved to grupper 15:30–16:30 (noen ganger litt lenger)
 • De to mandagsgruppene har plass til ca. 25 konfirmanter
 • Pris: kr. 300,- dekker noe av materialet vi bruker i undervisningen


KRIK-konfirmant

KRIK står for Kristen Idretts Kontakt, og vi knytter oss opp til KRIK.

Vi har fra denne høsten et litt nytt opplegg for KRIK, det betyr at mer av aktivitetene vil forgå ute og være veldig variert.

KRIK-konfirmantene møtes ca. tre mandager i mnd. Annenhver mandag møtes KRIK-konfirmantene på oppgitt sted for en aktivitet ute i det fri, noen ganger kommer dette til å være i en gymsal. Eksempler på aktiviteter vi har tenkt er: frisbeegolf, fotball, orientering, sykling, amerikansk fotball og noen andre ting. Hver samling er på halvannen time, og det vil være en andakt hver gang.

Vi henter også inn noen utenfra som kan være med å lære oss noe om den aktiviteten vi er på, så vil det i tillegg være faste ansatte som bytter på å være med.

En gang i mnd. vil det være undervisning på menighetssenteret, der vi tar opp ulike temaer. Det vil også være en kick-off samling på begynnelsen av høsten. Da bruker vi tid på å bli kjent, starter med undervisning og spiser litt samme.

Siden vi gjør om opplegget litt denne høsten har vi ikke planlagt tur. Men vi håper å få til en tur med overnatting i løpet av året. Da drar vi kanskje ikke så langt av gårde, men har mulighet til å bli enda bedre kjent, ha det gøy sammen og gjøre aktiviteter et helt annet sted.

 • Dag: annehver mandag kl. 16:30-18:00 på oppgitt sted,
  samt. undervisning en gang pr. mnd. på Menighetssenteret
 • Det er plass til 20 KRIK-konfirmanter.
 • Pris: kr. 500,- dekker KRIK-avgift og aktiviteter.
  Ved tur kommer det en avgift på maks kr. 300,- i tillegg.

Speider–konfirmant

Speiderkonfirmanter er med i vår faste speidergruppe, som er tilknyttet KFUM/KFUK speideren.  Kanskje har du vært med i speideren før, er det nå, eller er helt ny. Alt er lov. Men du må like å være ute – på tur i skog og mark, med bål, kanopadling, skattejakt, bytte tårn og lære noe nytt. Mulig blir du noen ganger både våt og kald, men liker å kunne sitte ved bålet og varme deg etterpå.

Speideren er ikke bare ute, noen ganger er det samlinger inne på menighetssenteret der du lærer noe om knuter, regler for hva som er lurt og lov ute, pakke sekken eller forberede til tur.

Som speiderkonfirmant blir du delt inn en gruppe med nye og gamle speidere, der dere skal jobbe sammen dette året med å ta merker, men også ha det gøy.

Speideren møtes nesten hver mandag til speidermøte, på menighetssenteret eller annet oppgitt oppmøtested.

Og ca. en gang i mnd. er det undervisning med dere som er speiderkonfirmanter. Der dere skal lære litt om både Gud, gudstjenester og de andre tingene vi tar opp med konfirmanter.

 • Dag: møter mandager 18:00–20:00/undervisning samme tid ca. en gang i mnd.
 • Det er plass til ca. 10 speider-konfirmanter.
 • Pris: Kontingenten deles i to: 350,- fra menigheten som bl.a. dekker turen, og en som pr i dag er på 1.165,- som kommer i to deler fra KUMM/K speideren som dekker speiderkontingent, skjerf og merker (siste kan bli noe justert).

 

SingIt-konfirmant

Er du glad i å synge, liker å møte nye mennesker, og ha det gøy med sang og musikk? Da er SingIt konfirmant noe for deg.


SingIt er et TenSing kor for ungdommer fra åttende klasse.

Koret synger sanger innenfor sjangerne gospel og pop, og har flere dyktige ungdomsdirigenter, samt vår kantor Kristin som er med og spiller og øver sammen med dere. Vi har tre stemmer i koret, sopran, alt og tenor. Og vet du ikke hvilken stemme du tilhører finner vi ut av det etter hvert, det er nemlig lov til å prøve seg fram.

SingIt har korøvelsene hver tirsdag kl. 19:00–21:00, da begynner vi med god oppvarming av stemmen, før sanger øves inn. På hver øvelse er det en god pause med noe å bite i, frukt og litt snacks. Samt at det er en andakt hver gang. Og noen tirsdager er det miljøkveld, det betyr at pausen går over til lek og sosialt. Som SingIt konfirmanter er du også med på noen obligatoriske kor-arrangement, som Tomasmesse på høsten, og konserter.

En gang i måneden møtes alle SingIt-konfirmantene kl. 18:00, og har undervisning i forkant av øvelsen.

På høsten drar vi på obligatorisk bli-kjent-helg. Denne blir nok litt sent på høsten for 2020, men vi mulig vi får til en frivillig overnatting på menighetssenteret tidligere på høsten.

 • Dag: tirsdager kl. 19:00-21:00 (ca. en tirs/mnd. undervisning kl. 18:00-18:45)
 • Sanggruppen har plass til ca 15 konfirmanter
 • Pris: kr. 1.200,- som dekker kor-kontingenten og den obligatoriske helgeturen.
  Kontingenten kommer i to omganger, en lokal som dekker tur, samt en fra KFUK/M TenSing som dekker kontingent der.

 

Onsdagsgruppe (med overnattingstur)

Onsdagsgruppene starter med obligatorisk 5-dagers leir på Søstrene Storaas Hotell i Jondalen søndag 9. august til torsdag 13. august.

LITT OM LEIREN
Å være på leir er en god måte og være sammen på, og bli kjent med hverandre. For at vi skal bli kjent, og få mest mulig ut av oppholdet, er det mye opplegg der vi er sammen. Fritid har dere jo hatt hele sommerferien.

Vi ansatte som er med dere på leir synes dette er en fin måte og være sammen med konfirmanter på, vi har også med en gjeng med ungdomsledere og eget leirband.

På leir er vi gjennom halvparten av all undervisningen vi skal ha i løpet av året. Derfor er det lagt opp til endel undervisning. Undervisningen har vi på ulike måter. Mange av timene har vi felles som stor gruppe hvor vi synger noen sanger, og en av oss ansatte forteller om et tema. Etter fellesundervisningen går vi i smågrupper (8 grupper) og snakker mer om temaet sammen med gruppelederen for gruppa. To av dagene deler vi gruppa i to, hvor den ene gruppa skal ut og gjøre ulike type samarbeidsoppgaver, mens den andre rett og slett skal gå igjennom Bibelen. Vel i hvert fall nesten :-) Dagen etter bytter vi.

Så har vi en forholdvis lang tur en av dagene, hvor vi pauser mer enn vi går. Der har vi også noe opplegg underveis.

Men vi har jo ikke bare undervisning på leir. Hver kveld har vi en kveldssamling hvor vi samles i storsalen til sang (vi har med eget band), bønnevandring og en andakt. Og flere av kveldene har vi også en samling hvor vi leker eller gjør noe annet gøy, ungdomslederne har også sin helt egen underholdningskveld.

Vi spiser måltider sammen på Storaas, frokost, smører lunsj, middag og enkel kveldsmat. Og når natten nærmer seg går vi til husene og rommene våre. Vi bruker alle hus på Storaas og dere er på rom 2-3 stykker.

Å være på leir er sosialt, og noe av poenget er jo å bli kjent med andre. Derfor vil smågruppene være blandet med konfirmanter fra ulike skoler, men vi deler inn på rom med noen dere kjenner fra før.

Vi ønsker å ha en delvis mobilfri leir, derfor vil mobilen/ipaden/nettbrettet få bo på eget mobilhotell når vi har opplegg, og på natten. Men vi ansatte er fordelt rundt på husene vi bor på, så det vil være enkelt å få tak i en voksen hvis dere trenger det. Det er derfor også helt lov å ikke ha med mobilen.

ETTER LEIR
Etter leiren blir onsdagskonfirmantene delt inn i to store grupper som samles hver sine onsdager ca. 1 gang i måneden. Da deler vi inn i mindre grupper og har samlinger med ulike temaer.

Før disse samlingene er Menighetssenteret åpent med enkel matservering til konfirmantene. Kongsberg diakonat står for denne serveringen, som er gratis for konfirmantene. De setter fram brød, pålegg og drikke. I tillegg er da menighetssenteret åpnet fra skolene slutter slik at konfirmantene kan komme rett hit, spise litt, gjøre lekser eller bare være der.

 • Dag: onsdager ca kl. 14:30-15:45 (noen ganger litt lenger)
 • Onsdagsgruppene har plass til inntil 90 konfirmanter
 • Opprinelig pris: kr. 2.500,- som dekker 5-dagers leir med aktiviteter, mat og overnatting. Ny pris etter at leieren ble delt i 2 leire med 2 overnattinger pr. leir: 1.600,-
 • MERK AT ONSDAGSGRUPPE MED TUR ER FULLBOOKET (oppdatert 13.6.2020)

 

-------------

 

Vi håper noe av dette kan passe for deg :-)

Undervisningen

Mye av undervisningen er likt i alle grupper. Men f.eks i mandagsgruppe har vi mer tid til å gå i dyben, samt ha andre aktiviteter.

Men mange av temaene er de samme. Vi skal snakke om kristendom og kirke, Gud og Jesus, oss selv i alt dette, hva er dåp og nattverd, De ti bud og Moses, har det noe med oss å gjøre. Vi skal også lære en del om hva en gudstjeneste er, siden alle konfirmantene skal være med på en hvor de har en oppgave.

Noen tema har vi gode erfaringer med gjennom mange år og vil bli likt for alle gruppene. Vi har bl.a. en konfirmasjonstime i løpet av vinteren på Kongsberg Gravlund hvor temaet er sorg og død. Da møter konfirmantene flere av de ansatte (prest, diakon, kirkegårdsarbeider) og har både undervisning og samtale rundt dette temaet.

I april går Fasteaksjon av stabelen. Da går konfirmantene med innsamlingsbøsse for Kirkens Nødhjelp, og vi vil på forhånd ha undervisning for konfirmantene om temaet.

Alle konfirmanter skal delta på 8 gudstjenester. 5 av disse velger du dato for selv og 3 settes opp på planen. Sistnevnte gjelder  presentasjonsgudstjeneste om høsten, samtalegudstjeneste om våren og selve konfirmasjonsgudstjenesten.
Samtalegudstjenesten er en gudstjeneste hvor konfirmantene er med på forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten. Vi jobber med dette på forhånd (“gudstjenesteseminar”), og har denne gudstjenesten sammen som gruppe. Alle konfirmantene vil da ha en oppgave i samtalegudstjenesten. Vi ønsker så langt det er mulig at også foreldre/foresatte er med på alle de 8 gudstjenestene som konfirmantene deltar på.

NB: vi må ta forbehold om at de nasjonale retningslinjene i forhold til Covid-19 smitte kan påvirke innholdet i konfirmasjonsundervisningen vår.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kongsberg og Jondalen menighet

Kongsberg kirkekontor

Hasbergsvei 36

(KRONA, 6. etg)

3616 Kongsberg

kirkekontoret@kongsberg.kommune.no

Konto: 2291.15.07203

Org.nr.: 976989740

 

Tlf. 32 86 60 30

Tirsdag kl.09:00-12:00
Onsdag kl.09:00-14:00
Torsdag kl.09:00-14:00
Fredag kl.09:00-12:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"