Kyrkjelege handlingar – er eit omgrep der prestar eller andre kyrkjetilsette deltar utanom ordinær gudsteneste. I omgrepet inngår f.eks dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd