Gudstjeneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.15

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i opb.tida
Liturg: Magne Bjørndal
Organist: Trond
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Misjonsalliansen
Nattverd