Gudstjeneste Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.15

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tida
Liturg: Håkon Kinsarvik
Organist: Trond
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp