Dagens bibelord

Romarane 2,1–11

1 Difor har du ikkje noko å unnskylda deg med, du menneske som dømmer, kven du så er. Når du dømmer ein annan, fordømmer du deg sjølv. For du som dømmer, gjer sjølv det same. 2 Og vi veit at Guds dom med full rett råkar dei som driv med slikt. 3 Men når du, menneske, dømmer dei som gjer dette, og sjølv gjer det same, meiner du då at du skal sleppa unna Guds dom? 4 Eller foraktar du at han er grenselaust god, tolmodig og langmodig? Skjønar du ikkje at Guds godleik driv deg til omvending? 5 Med ditt harde hjarte som ikkje vil venda om, hopar du opp vreide over deg til vreidedagen, når Gud openberrar sin rettferdige dom. 6 Han skal løna kvar og ein etter det han har gjort: 7 Dei som trufast gjer det gode og søkjer herlegdom, ære og uforgjengelegdom, skal få evig liv. 8 Men dei som berre tenkjer på seg sjølve, som er ulydige mot sanninga og lèt seg leia av uretten, har vreide og harme i vente. 9 Naud og angst skal koma over kvart menneske som gjer det vonde, jøde først og så grekar. 10 Men herlegdom, ære og fred skal den få som gjer det gode, jøde først og så grekar. 11 For Gud gjer ikkje forskjell på folk.