Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:1.8.2021 - kl.11.00

Til:1.8.2021 - kl.12.00

Stad:Os kyrkje

Arrangør:

v/kapellan Anette-Emilie Gangstø
Dåp. Nattverd.

Takkoffer går til eigen kyrkjelyd

Det kan no være 100 stk. til stades i Os kyrkje. Det er ikkje påmelding.