Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:8.8.2021 - kl.11.15

Til:8.8.2021 - kl.12.15

Stad:Os kyrkje

Arrangør:

v/sokneprest Roar Hallesby Evjedal.
Nattverd.

Takkoffer går til Tunet

Det kan no være 100 stk. til stades i Os kyrkje. Det er ikkje påmelding.