Øving Fjell barnekor

Praktisk informasjon

Frå:21.4.2020 - kl.17.30

Til:21.4.2020 - kl.18.45

Stad:Fjell kyrkje

Arrangør:

Barnekor for aldersgruppa 4-9 år (4-klasse). Vi øver annankvar tysdag (oddetalsveker) kl. 17.30-18.30 i Fjell kyrkje.

Vi deltek på konsertar, korhappenings, og er med på familie- og T-dagsgudstenester.