Gudstenesteliv

I Landro kyrkje er det som regel gudsteneste kvar søndag kl. 11.00. Det er også ofte kyrkjekaffi etter gudstenesta. Sjå kalender under for oversikt over når det er gudstenester. Velkomen til gudsteneste.