TenSing-øvelse

Praktisk informasjon

Frå:21.9.2020 - kl.18.30

Til:21.9.2020 - kl.21.00

Stad:Foldnes kyrkje

Arrangør:

Lukas Ten Sing er for ungdom frå 8. klasse og oppover. Gjennom kor, dans, drama, band, lyd/lys, programskaping, miljø- og styrearbeid får ungdomane utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg sjølv. Dette skjer i eit trygt og inkluderande miljø, med ungt ansvar og vaksent nærvær.