Gravferdseremonien

 

Kyrkjeleg gravferd

For dei som tilhøyrer Den norske kyrkja eller eit anna kyrkjesamfunn, vil det vere naturleg å nytta kyrkja på heimstaden til gravferdsseremoni. Tidspunktet avtalast med kyrkjekontoret/prestekontoret.

I samråd med organist/prest, eller den som skal halda gravferda, velgjer ein ut salmar, songar og eventuelt andre musikalske innslag (solosong, korsong, musikarar osv) Det er full anledning til å setje sitt personlege preg på kyrkjekrommet ved at dei pårørande sjølve pyntar med blomar o.l.

Pårørande kan og halde minnetale etter avtale med den som leiar seremonien.Pårørande sine ynskje for gravferda vert fylgde så langt det er mogleg. Ved val av kistegrav vert kista boren til grava, der den vert senka ned som ein del av seremonien.

Gravferd etter ordningar frå andre trus– og livssynssamfunn

Andre former for gravferd kan gjennomførast enten som kremasjon eller gravferd, og kan velgjast av alle. Seremonien, leiing av seremonien og eventuelle val av religiøse rituale vert lagt opp i mest mogleg samsvar med den avlidne og pårørande sin religion og livssyn. Det er altså høve til å få gravferd etter rituale frå anre trus– og livssynssamfunn. Då tek ein kontakt med representant for disse. Kyrkjeverja må likevel kontaktast for å avtale tid for gravferda og gravplass.

Kyrkjene kan berre nyttast til kyrkjelege handlingar, dersom det ikkje er gjeven særskild godkjenning av dette frå det einskilde sokneråd. Alle gravleggjast på kyrkjegarden uansett livssyn og gravferdsseremoni. 

Kontaktinformasjon for Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse: Fabrikkvegen 3, 5722 Dalekvam.

Postadresse: PB 113, 5721 Dalekvam

KYRKJEKONTOERT ER STENG FRÅ 29.JUNI TIL 2. August GRUNNA FERIEAVVIKLING.

OM DE HAR BEHOV FOR SAMTALE MED PREST KAN DE KONTAKTA

Frå 29. Juni til 19. Juli Edvard Bø på telefon 908 40 624

Frå 20. Juli til 16. August Frode Kvamsøe på telefon 901 96 514

Telefon kontoret: 56 59 39 20 

Epost: kyrkjekontoret.vaksdal@kyrkja.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"