Familiegudsteneste Stamnes kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.30

Stad:Stamnes kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22. sundag i treeiningstida
Liturg: Edvard
Organist: Ruben
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Trusopplæringa
Nattverd
Dåp