Gudsteneste med nattverd Dale kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.30

Stad:Dale kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. sundag i treeiningstida
Liturg: Frode K
Organist: Ruben
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd