Gudsteneste med nattverd Vaksdal kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.30

Stad:Vaksdal kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 6. sundag i påsketida
Liturg: Frode Kvamsøe
Organist: Ruben Sverre Gjertsen
Preiketekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd