Gudstjeneste med nattverd Bergsdalen kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.30

Stad:Bergsdalen kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Helgemessesundag
Liturg: Edvard Bø
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd