Gudstjeneste Stamnes kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.30

Stad:Stamnes kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklåringsdag
Liturg: Edvard
Organist: Ruben
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd