Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke

Nå kan kirken igjen gjennomføre gudstjenester og andre arrangementer og fritidsaktiviteter. Det vil likevel være mange lokale variasjoner i regler og anbefalinger. Arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner bør fortsatt utsettes eller avlyses.

Nå kan kirken igjen gjennomføre gudstjenester og andre arrangementer og fritidsaktiviteter. Lettelsene vil gjelde fra fredag 16. april. Det vil likevel være mange lokale variasjoner og strengere lokale regler. 

I hovedsak innebærer lettelsene en tilbakeføring til reglene som gjaldt før 25. mars i år. Arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner bør fortsatt utsettes eller avlyses. Dette gjelder ikke gravferd eller ansatte som bor utenfor arbeidskommunen.

Når samfunnet er i gang med å åpne opp, er det spesielt viktig at vi følger de gjeldende smitteverntiltakene. Derfor anbefaler vi en grundig gjennomlesing av veilederen, oppdatering av lokale rutiner og god opplæring til ansatte og frivillige lokalt.

Last ned oppdatert smittevernveileder pr. 15.04.21 kl. 19.30: [word] [PDF]

De viktigste endringene:

 • Inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser innendørs, eller 200 utendørs. Medvirkende kommer i tillegg. Les mer om antall i kapittel 1.1 c).
 • Avstanden skal være minst en meter målt fra skulder til skulder under hele arrangementet. Merk at smittepotensialet er høyere ved allsang innendørs, ifølge FHI. Økt avstand begrenser smittepotensialet. Derfor anbefaler kirken fortsatt 2 meter avstand ved allsang innendørs, da den lokale smittesituasjonen kan utvikle seg raskt. Les mer om avstand i kapittel 1.1 b).
 • Omtalen av tiltaksnivå A, B og C er oppdatert og forsøkt gjort mer oversiktlig i den nye versjonen av veilederen. Kommunen kan gi veiledning om reglene. Les mer i kapittel 1.2.
 • Trafikklysmodellen er justert for å begrense antall nærkontakter på gult og rødt nivå. På gult nivå anbefales det nå at grupper organiseres etter barnehage- og skolekohort så langt det er mulig. Les mer i kapittel 2.4.2.
 • Det åpnes nå for kulturarrangementer der deltakerne er barn og unge under 20 år fra samme kommune, med inntil 50 deltakere uten krav om faste, tilviste plasser. Les mer i kapittel 2.4.5.

Merk at kommuner på tiltaksnivå A, B og C følger strengere regler. Mange kommuner har også vedtatt lokale forskrifter med strengere tiltak enn dette. Følg med på hva som gjelder lokalt.

Last ned oppdatert smittevernveileder pr. 15.04.21 kl. 19.30: [word] [PDF]

Har du spørsmål om smittevern? Ta kontakt med din nærmeste lokale leder (kirkeverge/daglig leder/prost/sokneprest). Dersom de ikke kan hjelpe, ta kontakt med ditt bispedømmekontor.

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering. Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Trykk her for å komme til siden med materiell i pdf-format 

Endringslogg

På denne siden kan du se hvordan smittevernveilederen har utviklet seg siden juni 2020.

Dette er nytt i versjon 9.0:

 • 15.04.21:
  • Innledningen er oppdatert.
  • 1.0 om å avlyse fysiske samlinger er tatt ut.
  • 1.1:
   • B) er oppdatert fra 2 til 1 meter. Fortsatt 2 meter ved innendørs allsang.
   • C) er oppdatert med nye antallsbegrensninger.
   • G) er oppdatert med presising om å utsette/avlyse arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner, og fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre.
  • 1.2: Nivå A, B og C er oppdatert og forsøkt gjort tydeligere.
  • 1.6: b) justert formulering, men fortsatt anbefaling om hjemmekontor.
  • 2.1: Tatt ut omtale om å avlyse alle fysiske aktiviteter, presisering om å følge regelverk som omtalt i 1.1 og 1.2.
  • 2.4.2: Trafikklysmodellen er justert etter oppdatering av barnehagene og skolenes smittevernveiledere. Anbefaler organisering etter skole/barnehagekohort på gult nivå, og presiserer viktigheten av å begrense antall nærkontakter på gult og rødt nivå.
  • 2.4.3: babysang er oppdatert med nye antallsbegrensninger for arrangement med fast, tilvist plass.
  • 2.4.5 er utvidet til å handle om leir og arrangementer for barn og unge under 20 år. Definisjon av forskjell mellom arrangement og fritidsaktivitet er lagt til, samt omtale om ny åpning for kulturarrangement rettet mot barn.
  • 2.6 c): presiserer anbefaling om 2 meters avstand ved sang.
  • 2.7: justerer fra to til en meter avstand.

Har du spørsmål om smittevern? Ta kontakt med din nærmeste lokale leder (kirkeverge/daglig leder/prost/sokneprest). Dersom de ikke kan hjelpe, ta kontakt med ditt bispedømmekontor.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"