Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 04. januar

Fra 4. januar 2021 ble det innført en to ukers sosial nedstenging med nye smittevernregler og anbefaling om å avlyse gudstjenester og lignende aktiviteter. Oppdatert smittevernveileder finner du her.

SISTE NYTT: Regjeringen varslet 13. januar at en ny oppdatering om de nasjonale smitteverntiltakene vil komme mandag 18. januar. I etterkant av dette, vil smittevernveilederen for Den norske kirke oppdateres så raskt som mulig.

Norge er på vei gjennom den andre bølgen med smitte. Fra 4. januar 2021 innføres en ny nasjonal nedstenging med en klar anbefaling fra myndighetene om at befolkningen bør holde seg hjemme, unngå besøk og at aktiviteter bør avlyses til og med 18. januar. Dette er nå tatt inn i smittevernveilederens ulike deler.

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 04.01.21 kl. 18.30) [word] [PDF]

 

Dette de nye reglene og anbefalingene for kirken som gjelder fra 4. januar:

 • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
 • Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
 • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
 • Innstramminger for kirkevandringer
 • Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.

 

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 04.01.21 kl. 18.30) [word] [PDF]

 

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering . 

Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Dette materiellet ligger tilgjengelig her.

 

Endringslogg

 • 16.06.20 Versjon 1 av den nye samlede smittevernveilederen publisert.

 • 14.09.20 Versjon 2 med gjennomgående oppdateringer der utdaterte formuleringer knyttet til gjenåpning er tatt ut, og nye råd og anbefalinger fra FHI er satt inn knyttet til navneregistrering, husstandsfellesskap. I tillegg en gjennomgående lett språkvask.

 • 26.10.20 Versjon 3 har følgende endringer:

  • Presisering om arbeid mot «bevegelige mål» i innledningen.
  • Presiseringer knyttet til antall og avstand i punkt 1.1 a) som tar inn forskjell mellom innendørs og utendørs arrangementer, utlån/utleie av lokaler til private samlinger og definisjon av fastmontert sete.
  • Nytt punkt 1.1 d) om forholdet til lokale regler vedtatt av kommunen og Oslo kommunes definisjon av fast seteplassering
  • Henvisning til antalls- og avstandsreglene som oppgitt i 1.1 a) i punktene 1.3 e), 2.1.2, 2.6 c)
  • Presisering om å ikke gjennomføre aktiviteter som nattverd, offer i benkeradene/vandring og lystenning i kommuner som krever tildeling av faste plasser der deltakerne skal sitte under arrangementet i punkt 2.1.2
  • Presisering om at det ikke er innført nye tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidet i punkt 2.4.1
  • Det kreves nå ansvarlig arrangør og registrering av deltakere ved flere enn 5 deltakere på omvisninger mv. Dette er presisert i punkt 2.7 a).
 • 03.11.10 Versjon 3.1 har følgende presisering:
  • Endret lagringstid for oppbevaring av deltakerlister i punkt 1.1 a), 1.1 b) og 2.6 a). Disse skal nå slettes etter 14 dager, ikke 10 som tidligere.
 • 06.11.20 Versjon 4.0 har følgende endringer:

  • Nytt avsnitt i innledningen om at kirkene kan holde åpent, men kirkerådet anbefaler å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned. Må vurderes lokalt.
  • I pkt 1.1 a):
   • Endret rekkefølge på antall og avstand
   • Nye avstandsregler
   • Nye antallsregler
   • Ny definisjon av fastmonterte seter
   • Presisering om private sammenkomster i lånt/leid lokale
   • Nytt punkt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester ut november måned.
  • I pkt 1.1 c): nytt sjette hovedprinsipp
  • I pkt 1.1 d): tatt ut lokale Oslo-definisjoner. Satt inn presisering om at regjeringen oppfordrer til lokalt strengere regler der det er smittetrykk.
  • Pkt 1.2 a) presiseringer knyttet til beslutning om nedstenging og gjenåpning av aktivitet
  • Pkt 1.2 c) om medbestemmelse er flyttet til 1.2 b) og motsatt.
  • I pkt 1.2 c) om HMS, renhold og opplæring: tatt inn anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser.
  • Pkt 1.3 e) strammet inn «husstandsmedlemmer».
  • Pkt 1.6 er strammet opp, og det er tatt inn råd om arbeidsreiser.
  • Pkt 2.1.2 tatt inn punkt om å gjennomføre gudstjenester, og et punkt hvor nattverd, lystenning og offer frarådes pga bevegelse.
  • Pkt 2.1.2 b) tatt inn punkt om å legge stor vekt på å gjennomføre dåp.
  • Pkt 2.1.3 nytt punkt som understreker at vielser kan gjennomføres.
  • Pkt 2.2 nytt avsnitt om å vurdere om aktivitetene er nødvendig å gjennomføre, og evt vurdere digitalt.
  • Pkt 2.4.1 anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester ut november måned.
  • Pkt 2.4.4 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.5 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.6 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
 • 30.11.20 Versjon 5.0 har følgende endringer:
  • I innledningen er inndelingen av veilederen nå omtalt, i tillegg til enkelte justeringer om Kirkerådet og KAs dialog med helsemyndighetene omtalt og anbefalingen om avlysning tatt ut.
  • Pkt. 1.1 a), 2.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.5, 2.6: Den tidligere anbefalingen om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger gjelder ikke lenger, og er derfor tatt ut.
  • Pkt 1.1 a): Ny anbefaling om 2 meters avstand ved salmesang innendørs, ny definisjon av medvirkende som ikke skal telles med i antallet deltakere, lagt til brødtekst om innendørs og utendørs arrangementer, samt presisert at utendørs arrangementer må skje på avgrenset område.
  • Pkt 2.1.2: Kulepunkt om nattverd og lystenning har fått ny ordlyd for å tydeliggjøre at det gjelder gudstjenester, og at offer kan skje via vipps. Tatt inn nye kulepunkter med anbefalinger for å redusere trengsel innendørs.
  • Pkt 2.7: Omfattende endring og detaljering av gjeldende regelverk knyttet til åpne kirker, etter dialog med helsemyndighetene.
 • 17.12.20 Versjon 5.1 har følgende endring:
  • Punkt 1.1a) og 2.7.1a): De særskilt nevnte avstandsreglene for kor- og musikere (2 meter foran og bak, 1,5 meter til siden) er tatt ut. Det vises i stedet til Norsk musikkråds veileder. Denne er oppdatert med nye avstandsregler.
 • 04.01.21 Versjon 6.0 har følgende endringer:
  • Innledningen er oppdatert med henvisning til den nye nasjonale nedstengingen fra 4.-18. januar 2021. Lenker til ressursnotat om advent og jul 2020 er tatt ut, da det ikke lenger er relevant.
  • Nytt punkt 1.0 om anbefaling om å avlyse fysiske aktiviteter.
  • Pkt 1.1 a) om antall er oppdatert i tråd med revidert forskrift. Minnesamvær lagt til i opplistingen av eksempler på hva som regnes som private sammenkomster. Tydeliggjort at antall medvirkende skal begrenses til det som er nødvendig. Forkortet definisjonen av fastmonterte seter.
  • Pkt 1.6 b) tatt inn at kirken følger nasjonale/lokale anbefalinger og pålegg om bruk av hjemmekontor.
  • Pkt 2.1, 2.1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 tatt inn anbefaling om avlysning.
  • Pkt 2.1.2 b) mindre justeringer om å legge til rette for dåp.
  • Pkt 2.4.1 presisert at det er tillatt med inntil 50 deltakere i begravelse/bisettelse, og presisering om at minnesamvær i etterkant regnes som privat sammenkomst med maks 5 deltakere.
  • Punkt 2.7 tatt inn anbefaling om avlysning, samt byttet rekkefølge på 2.7.1 og 2.7.2.
  • Pkt 2.7.2 om kirkevandringer er justert antallsbegrensning samt presisert at kirken nå må tømmes etter hver pulje av deltakere og at jevn strøm ikke lenger er tillatt ved kirkevandringer. Dette i tråd med revidert forskrift.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"