Styret i Kirkepartner IKT AS

Kirkepartner IKT AS har som aksjeselskap et styre med arbeidsområde og ansvar i henhold til aksjeloven.

Styrets sammensetning

Styrets leder:         Jørn Armand Uggerud
Nestleder:              Jon Gunnar Solli
Styremedlemmer: Tore Nærbøe Forset
                              Knut Are Hole
                              Arild Sandnes
                              Ole-Wilhelm Meyer
                              Kjell Inge Nordgård

Vara:                     Robert Wright
                              Lars Kristoffer Svensen

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823