Dagens bønn

Til hver dag i kirkeåret er det formulert en bønn som tar utgangspunkt i hovedbudskapet i kirkeårsdagens bibeltekster.

Kirkemøtet vedtok i 2014 «Dagens bønn» (kollektbønn) for alle 83 kirkeårsdager på bokmål og på nynorsk. Dagens bønn sammenfatter hovedbudskapet for den enkelte kirkeårsdag og avsluttes med en lovprisning av den treenige Gud.

For ikke å bli forvekslet med det gudstjenesteleddet «samlingsbønn», brukes nå «dagens bønn» som betegnelse på dette gudstjenesteleddet. 

I den gudstjenesteordningen Kirkemøtet vedtok i 2011, er Dagens bønn et valgfritt ledd. Menighetsrådet avgjør om bønnen skal være en del av den lokale grunnordningen, eventuelt om den skal være med i alle eller bare i noen gudstjenester.