Kirkefest med ny biskop

Søndag 9. november vigsles Olav Øygard til biskop i Nord-Hålogaland. Høytideligheten skjer i Tromsø domkirke kl. 11, og både Hans Majestet Kongen og kulturminister Thorhild Widvey deltar.

Gudstjenesten er åpen for alle, men overføres også direkte på NRK 2 (fjernsyn). En rekke gjester er invitert til vigslingen, både fra norsk kirkeliv og kultur og politikk, i tillegg til utenlandske kirkeledere fra samarbeidskirker.

Olav Øygard er 58 år og var prost i Alta da han i slutten av september ble tilsatt som ny biskop i de to nordligste fylkene. Kirkerådet valgte mannen som samlet sett hadde størst oppslutning i avstemningsrunden som foregikk i perioden fra 20. juni til 20. august.

Den nye biskopen har stort sett bodd i Finnmark hele livet, og kjenner godt til samisk kultur og snakker nordsamisk. Han har i all hovedsak jobbet som prest siden han ble ordinert som 25-åring. Øygard mener kirkens hovedutfordring i dag er å være folkekirke i møte med et pluralistisk og sekularisert samfunn; hvordan ha respekt for menneskers ulike tro og samtidig være frimodig på vegne av evangeliet.

Per Oskar Kjølaas forlot bispekontoret i sommer, etter å ha vært biskop i Nord-Hålogaland i 13 år.