Ungdommens kirkemøte 2014 #Superkristen

43 delegater fra bispedømmene og barne- og ungdomsorganisasjonene var 26.-30. september samlet til Ungdommens kirkemøte på Fredtun folkehøyskole i Stavern.

Med temaet #superkristen utfordret UKM kirken til å løfte frem et menneskesyn som er forankret i det skapte. - Din verdi er knyttet til den du er – nemlig skapt i Guds bilde! 

I et av vedtakene "Et verdig liv – skapt i Guds bilde" (Sak UKM 08/14) heter det blant annet:
I kirken skal ingen oppleve at de må være ”superflinke”, ”superkristne” eller ”perfekte”. I kirken skal alle mennesker oppleve at de blir møtt som den de er, og at de kan få lov til å bidra på hver sin måte. Kirkens fellesskap er for alle mennesker!

UKM 2014 gjorde vedtak om fattigdomsbekjempelse, Kirkevalget 2015 og "Vårt daglige brød" (om mat og matproduksjon i en verden med store klimaproblemer og urettferdig fordeling av ressurser. UKM 2014 har også gitt innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017.