Kirken i tall

Den norske kirke har en bred virksomhet, og en del av denne virksomheten kan måles i tall. SSB presenterte 15. mars årsstatistikken for 2017.