Kirkerådet 28.01.2016 - 29.01.2016

Møtet fant sted i Kirkens hus, Oslo.

KR 01/16 Referatsaker
- Protokoll fra NFG 18.11.15
- Protokoll SKR 30.11 – 01.12.15

KR 02/16 Orienteringssaker
- Muntlig informasjon fra KR/MKR/SKR/BM
- Retningslinjer for skolegudstjenester – brev av 18.12.15

KR 03/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen – utkast til aktuelle regelverk 
- En orientering om arbeidsgiveransvaret i det nye rettssubjektet

KR 04/16 Reglement for Bispemøtet

KR 05/16 Klagenemnd

KR 06/16 Innmelding i Arbeidsgjevarorganisasjon

KR 07/16 Endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i Kirkemøtets forretningsorden
- Gjeldende regler

KR 08/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par
>> Se vedtak i saken her

KR 09/16 Opprettelse av arbeidsgiverutvalg

KR 10/16 Forskrift om endring av regler av 14. november 1997 for valg av Kirkeråd
- Forslag til endring sammenliknet med dagens forskrift

 

>> Uttalelse fra Kirkerådet 29. januar 2016: Sett menneskeverdet i sentrum

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø