Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkerådets møte 15.-16. mars 2018

Kirkerådets møte holdes i Oslo.

 

KR 18/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 19/18 Orienteringssaker
KR 19.1/18 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR og BM
KR 19.2/18 Kirkerådets høringssvar til forslag om ny tjenesteordning for feltprestkorpset.
KR 19.3/18 Høring om forslag til kirkelig rammelovgivning – oversendelsesbrev fra Kulturdepartementet.
KR 19.4/18 Forslag til nye lovbestemmelser om Den norske kirke i felles lov – tekstutkast fra Kulturdepartementet.
KR 19.5/18 Opprettelse av Kirkelige dialogsentre – årsrapport 2017

KR 20 /18 Referatsaker
KR 20.1/18 Referat fra møtet i Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 25.10.17
KR 20.2/18 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 31.1.2018
KR 20.3/18 Protokoll fra Norges kristne råds møte 8.1.2018
KR 20.4/18 Referat fra møte i Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 9.2.2018
KR 20.5/18 Protokoll fra møtet i Samisk kirkeråd 21.-22. februar 2018

KR 21/18 Endring i regler gitt av Kirkemøtet
KR 21.1/18 Melding av sak til Kirkemøtet 2018 fra Bispemøtet

KR 22/18 Regnskap for Den norske kirke 2017
KR 22.1/18 Årsresultat Den norske kirke - tilskuddsgruppe 1A
KR 22.2/18 Årsresultat Den norske kirke - tilskuddsgruppe 1B
KR 22.3/18 Utkast til revisjonsberetning
KR 22.4/18 Årsregnskap og årsberetning

KR 23/18 Forslag til ny lov om tros- og livssamfunn (trossamfunnsloven)
KR 23.1/18 Utfyllende saksutredning
KR 23.2/18 Forslag til lov om tros- og livssynssamfunn - høringsbrev av 14. februar 2018
KR 23.3/18 Høringsdokument - særlige lovbestemmelser om Den norske kirke
KR 23.4/18 Høringsnotat - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
KR 23.5/18 Kirkerådets høringsuttalelse vedtatt på møtet 7.–8. desember 2017 (Sak KR 46/17)

KR 24/18 Årsrapport for Den norske kirke 2017
KR 24.1/18 Årsrapporten for Den norske kirke 2017

KR 25/18 Tilsetting av direktør i Kirkerådet (melding om tilsetting)

KR 26/18 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg
KR 26.1/18 Kontrollutvalgets innstilling til Kirkemøtet 2018
KR 26.2/18 Kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet 2018

KR 27/18 Liturgisk musikk - almenn serie 2

KR 28/18 Oppnevning av delegasjonsleder til KEKs generalforsamling 2018

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00
Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø